אדריכלות ירוקה2

בניה ירוקה

אדריכלות ירוקה היא אדריכלות ששמה לה למטרה להפחית למינימום את הנזק שבבניה ובכיבוש שטח חדש, אדריכלות הצורכת מינימום ממקורות הטבע בהקמת המבנה ולאורך "חייו" ועושה שימוש חוזר בחומרים ו/או החזרתם לטבע. בקישורים מימין תוכלו למצוא הסברים ודוגמאות הנוגעים למרכיביה השונים של האדריכלות הירוקה.